SERVICIILE OFERITE DE CABINETUL NOSTRU ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI ȘI MEMBRILOR ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI SUNT:

 • asistentă și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești în acțiunile având ca obiect obligarea proprietarilor la plata cotelor de întrețienere restante și a penalităților datorate de către aceștia precum și a fondurilor speciale (fond de rulment, fond de reparații, alte fonduri);
 • redactarea proceselor-verbale ale adunărilor generale ordinare și extraordinare și a proceselor-verbale ale sedințelor de comitet executiv, a contractelor de mandat precum și a contractelor de muncă pentru personalul angajat în cadrul asociației de proprietari;
 • înființarea asociațiilor de proprietari, redactarea înscrisurilor necesare constitutirii asociației de proprietari (statut, acord asociere, proces-verbal al adunării generale de constituire);
Foto – Pixabay
 • acordarea de asistentă și reprezentare juridică în vederea divizării asociației de proprietari pe scări sau pe tronsoane de imobil, precum și în vederea fuziunii mai multor asociații de proprietari;
 • atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor;
 • înregistrarea la Judecătoria competentă a modificărilor actelor constitutive ale asociațiilor de proprietari;
 • reprezentare în fața instituțiilor statului, a furnizorilor de utilități sau altor furnizori de servicii;
 • consultanță juridică în vederea lămuririi unor aspecte cu privire la funcționarea asociațiilor de proprietari, a drepturilor și obligațiilor membrilor acestora, precum și a obligațiilor președintelui, a membrilor comitetului executiv al asociațiilor de proprietari, a cenzorului, administratorului, etc.
 • asistență și reprezentare juridică în fața instantelor judecatoresti competente în acțiunile având ca obiect anularea unei hotărârilor a adunărilor generale nelegale care prejudiciază membrii asociației de proprietari;
 • sesizari, memorii, somații, informări, contestații către reprezentanții legali ai asociațiilor de proprietari precum și către instituțiile statului cu rol de control asupra activității desfășurate de către reprzentanții asociațiilor;
 • consultanță juridică în ceea ce privește legalitatea aplicării penalitaților de intârziere la plata cotelor de întreținere, a constituirii și repartizării fondurilor cu caracter special etc.
 • asistentă și reprezentare juridică în fața notarilor publici în autentificării unor acte specifice;
 • redactarea somațiilor în vederea punerii în întârziere a restanțierilor la cotele de întreținere;
 • redactare acorduri de eșalonare, sau încheierea de tranzacții în scopul recuperării cotelor de întreținere restante de la proprietarii membri ai asociației de proprietari;
 • asistentă juridică și reprezentare în fața executorului judecătoresc pentru punerea în executare a hotărârilor definitive;