• Negocierea și încheierea contractelor individuale de muncă.
 • Redactare contracte de muncă personalizate în funcție de tipul activității salariaților și de obiectul de activitate al societăților angajatoare.
 • Întocmire clauze de muncă specifice (concurență, detașare, delegare, mobilitate, fidelitate, formare profesională, etc).
 • Suspendarea contractului individual de muncă cu acordul părților, de drept, la inițiativa salariaților ori angajatorului.
 • Modificarea și adaptarea contractelor individuale de muncă sau a relațiilor de muncă.
 • Încetarea contractelor individuale de muncă (în perioada de probă, de drept, cu acordul părților, din inițiativa angajatorului sau a salariaților, din culpa salariaților).
 • Asistență juridică și reprezentare de specialitate în cadrul procedurilor de conciliere a oricărui conflict de muncă.
 • Reorganizarea activității angajatorilor în funcție de evoluția financiară, de necesitățile/oportunitățile acestora sau/și impusă de contextul economic național sau global.
 • Întocmire și implementare proceduri de reorganizare, organizare sau funcționare optimă a activității societăților angajatoare.
 • Reprezentare/asistență juridică salariați sau angajatori în cauze care privesc drepturi salariale, contestarea deciziilor de suspendare/modificare a contractelor de muncă, a deciziilor de concediere (pentru necorespundere profesională sau desființarea postului), a deciziilor de sancționare disciplinară.
 • Angajarea răspunderii patrimoniale a salariaților pentru pagubele produse societăților angajatoare.
 • Angajarea răspunderii patrimoniale a societăților angajatoare pentru prejudiciile morale sau materiale suferite de către salariați, precum și ca urmare a accidentelor de muncă suferite.
 • Asistență juridică sau reprezentare juridică în fața instanțelor/completurilor specializate în conflicte de muncă și asigurări sociale.
 • Negocierea și încheierea contractelor individuale de muncă.
 • Servicii complete specifice expert și consultant extern   specializat în legislația muncii.
 • Redactare contracte de muncă personalizate în funcție de tipul activității salariaților și de obiectul de activitate al societăților angajatoare.
 • Întocmire clauze de muncă specifice (concurență, detașare, delegare, mobilitate, fidelitate, formare profesională, on-call, job-sharing, telemuncă ș.a.).
 • Suspendarea contractului individual de muncă cu acordul părților, de drept, la inițiativa salariaților ori angajatorului.
 • Modificarea și adaptarea contractelor individuale de muncă sau a relațiilor de muncă.
 • Încetarea contractelor individuale de muncă (în perioada de probă, de drept, cu acordul părților, din inițiativa angajatorului sau a salariaților, din culpa salariaților).
 • Asistență juridică și reprezentare de specialitate în cadrul procedurilor de conciliere a oricărui conflict de muncă.
 • Reorganizarea activității angajatorilor în funcție de evoluția financiară, de necesitățile/oportunitățile acestora sau/și impusă de contextul economic național sau global.
 • Asistență și consultanță juridică în managementul resurselor umane și a resurselor financiare alocate forței de muncă.
 • Întocmire și implementare proceduri de reorganizare, organizare sau funcționare optimă a activității societăților angajatoare.
 • Reprezentare/asistență juridică salariați sau angajatori în cauze care privesc drepturi salariale, contestarea deciziilor de suspendare/modificare a contractelor de muncă, a deciziilor de concediere (pentru necorespundere profesională sau desființarea postului), a deciziilor de sancționare disciplinară.
 • Angajarea răspunderii patrimoniale a salariaților pentru pagubele produse societăților angajatoare.
 • Angajarea răspunderii patrimoniale a societăților angajatoare pentru prejudiciile morale sau materiale suferite de către salariați, precum și ca urmare a accidentelor de muncă suferite.
 • Asistență juridică sau reprezentare juridică în fața instanțelor/completurilor specializate în conflicte de muncă și asigurări sociale.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *