Vă oferim consultanță juridică de specialitate in probleme de drept civil.

          Redactari de cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenționale, tranzacții, notificări, etc

 • redactarea şi negocierea contractelor civile (contracte de vânzare-cumpărare, închiriere, împrumut, mandat, donaţie, etc.)
 • asistare ṣi reprezentare pe cale amiabilӑ sau judecătorească a conflictelor;
 • asistențӑ juridicӑ ṣi reprezentare în faţa instituţiilor statului (Oficiul Registrului Comerţului, Cartea Funciară, Cadastru, Finanţele Publice, Notarul Public, Executorul Judecătoresc) şi a instanţelor judecătorești competente;
 • asistențӑ juridicӑ şi reprezentare în procedurile notariale şi la instanţele judecătoreşti cu privire la stabilirea drepturilor succesorale şi a partajării bunurilor;
 • asistențӑ juridicӑ ṣi reprezentare în acţiunile având ca obiect anularea sau constatarea nulităţii actelor şi contractelor juridice, acţiuni în constatare, acţiuni în revendicare, acţiuni posesorii, acţiuni în pretenţii, servituţi, grăniţuiri, uzucapiuni, ieşiri din indiviziune, recuperări de creanţe, rezilierea şi rezoluţiunea contractelor, etc.
 • asistențӑ juridicӑ şi reprezentare în cauze privind repararea prejudiciului cauzat prin atingerea adusă vieţii private, onoarei, demnităţii sau imaginii unei persoane;
Foto – Pexels
 • asistențӑ juridicӑ ṣi reprezentare în cauze care izvorăsc din fapte penale (cu titlu de exemplu accidente rutiere, accidente de muncă) în vederea stabilirii răspunderii civile delictuale;
 • asistențӑ juridicӑ şi reprezentare în procedurile de executare silită, creanţe datorate, contestaţii la executare;
 • asistențӑ juridicӑ şi reprezentare în acţiunile de divorţ, acţiunile de partaj (împărţirea bunurilor comune în timpul sau după desfacerea căsătoriei);
 • asistențӑ juridicӑ şi reprezentare în acţiunile care au ca obiect interesele minorilor (încredinţare, stabilire domiciliu minor);
 • asistențӑ juridicӑ şi reprezentare în acţiunile care au ca obiect desfiinţarea şi desfacerea adopţiei, tutela, stabilirea şi tăgada paternităţii, decăderea din drepturile părinteşti;
 • asistențӑ juridicӑ şi reprezentare în cauze privind încălcarea drepturilor omului prevăzute de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale şi de protocoalele sale adiţionale.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *