CASE DE SCHIMB VALUTAR

Baza legală H.G. 1096/2022, pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar pe teritoriul României, ORDIN MFP nr. 3.894 din 18 octombrie 2022.

Activitățile de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României pot fi efectuate cu îndeplinirea condițiilor legale aplicabile numai de următoarele categorii de entități:

a) casele de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare având ca principal obiect de activitate activitățile de schimb valutar pentru persoane fizice cod CAEN 6612 – Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare – activități ale birourilor de schimb valutar. Activitățile secundare nu pot fi altele decât cele incluse în cod CAEN 6619 – Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și coduri de pensii – remiterea de bani;

b) entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică.

(1) Dreptul de organizare și desfășurare a activității de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, pe teritoriul României, se acordă entităților prevăzute la alin. (1), pe bază de autorizație și, respectiv, scrisoare de atribuire a codului statistic, documente care sunt exploatate în mod direct de deținătorul acestora.

 (2) Autorizarea entităților prevăzute la alin. (1) și înregistrarea punctelor de schimb valutar se realizează de către Ministerul Finanțelor, prin Comisia de autorizare a activității de schimb valutar, denumită în continuare Comisie. Activitatea curentă a Comisiei se realizează prin intermediul Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor, denumită în continuare direcție de specialitate.

Foto – Pixabay

CASE DE AMANET

Baza legală: Legea 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, O.G. 28/2006, Regulamentul BNR 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare.

Amanetul este o specie a contractului de împrumut, în timp ce noțiunea de casă de amanet, potrivit noilor acte normative incidente, este o specie a instituției financiare nebancare, asa cum aceasta este definita de art. 4 lit. a din O.G. nr. 28/2006.

Casele de amanet desfăşoară activitate de creditare cu respectarea următoarelor condiţii:

a) înscrierea în Registrul de evidenţă;

b) organizarea şi funcţionarea potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) activitatea de creditare desfăşurată se limitează la cea prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea 93/2009, acordare de credite cu primire de bunuri în gaj, respectiv amanetare prin case de amanet.

ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ BNR A CASELOR DE AMANET

În urma notificării efectuate de casele de amanet, casele de ajutor reciproc sau entităţile care desfăşoară activităţi de creditare prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a)-c) şi lit. f) exclusiv din fonduri publice ori puse la dispoziţie în baza unor acorduri interguvernamentale se înscriu în Registrul de evidenţă, dacă fac dovada respectării cerinţelor legale.

Banca Naţională a României transmite acestor entităţi documentul care atestă înscrierea în Registrul de evidenţă, în termen de 30 de zile de la data depunerii la Banca Naţională a României a documentaţiei complete şi întocmite în mod corespunzător.

Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României analizează şi decide cu privire la cererea de înscriere în registrele prevăzute la alin. (1) şi transmite solicitanţilor documentele care atestă înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine, în termenele prevăzute de Legea nr. 93/2009 şi de prezentul regulament.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *