Totul despre reabilitare.

Reabilitarea este o instituție de drept penal care are rolul de a înlătura , în anumite condiții expres prevăzute de codul penal, consecințele condamnării unei persoane care a săvârșit o faptă penală.

Reabilitarea poate fi de drept sau judecătorească.

Mai pe scurt, reabilitarea înlatura decăderile, interdicțiile și incapacitățile din hotărârea de condamnare.

Conform articolului 168 Cod Penal litera a) se cere ca cel condamnat să nu fi suferit o nouă condamnare în termenul prevazut la articolul 166, iar la lit b) a achitat integral cheltuielile de judecată și și-a îndeplinit obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când acesta dovedește că nu a avut posibilitatea să le îndeplinească sau când partea civilă a renunțat la despăgubiri.

Termenele reabilitării judecătorești sunt prevăzute la art. 166 Cod penal:

a) 4 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani, dar care nu depăşeşte 5 ani;

b) 5 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 10 ani;

c) 7 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani sau în cazul pedepsei detenţiunii pe viaţă, comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii;

d) 10 ani, în cazul condamnării la pedeapsa detenţiunii pe viaţă, considerată executată ca urmare a graţierii, a împlinirii termenului de prescripţie a executării pedepsei sau a liberării condiţionate.

(2) Condamnatul decedat până la împlinirea termenului de reabilitare poate fi reabilitat dacă instanţa, evaluând comportarea condamnatului până la deces, apreciază că merită acest beneficiu.

Termenele prevăzute în art. 165 şi art. 166 se socotesc de la data când a luat sfârşit executarea pedepsei principale sau de la data când aceasta s-a prescris.

(2) Pentru cei condamnaţi la pedeapsa amenzii, termenul curge din momentul în care amenda a fost achitată integral sau executarea ei s-a stins în orice alt mod.

(3) În caz de graţiere totală sau de graţiere a restului de pedeapsă, termenul curge de la data actului de graţiere, dacă la acea dată hotărârea de condamnare era definitivă, sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, dacă actul de graţiere se referă la infracţiuni în curs de judecată.

(4) În caz de suspendare sub supraveghere a executării pedepsei, termenul curge de la data împlinirii termenului de supraveghere.

(5) În cazul condamnărilor succesive, termenul de reabilitare se calculează în raport cu pedeapsa cea mai grea şi curge de la data executării ultimei pedepse.

În cazul neîndeplinirii unei condiții, instanța poate dispune anularea reabilitării.
Este posibila doar in cazul reabilitarii judecatoresti .

Daca cererea a fost respinsa, se poate introduce o noua cerere, însă după o perioadă calculată în funcție de pedeapsa aplicată. Dacă persoana care ar beneficia de reabilitare decedează fără a o depune, aceasta poate fi depusă, însă cu condiția ca persoana beneficiară să fi trăit pănă la împlinirea termenului de reabilitare.

Cererea de reabilitare se depune fie la instanța care a soluționat cauza în prima instanță, fie la instanța de același grad în raza teritorială a căreia își are domiciliul persoana în drept să obțină reabilitarea.

Însă, conform practicii și cu scopul de a fi cat mai eficient procesul este indicat ca cererea să fie introdusă la instanța care a judecat cauza în fond și care are în arhivă toate datele cazului, inclusiv cele privind executarea pedepsei.

Reabilitarea de drept

Potrivit art. 165 Cod penal, reabilitarea are loc de drept în cazul condamnării la pedeapsa amenzii, la pedeapsa închisorii care nu depășește 2 ani sau la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere, dacă în decurs de 3 ani condamnatul nu a săvârșit o altă infracțiune.

Conform acestor prevederi legale stergerea faptelor din cazier ar trebui sa fie radiate de drept însă în realitate în cele mai multe cazuri trebuie depusă o cerere tot la instanța competentă.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *